Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Duchcov – pokus o sociální začlenění

26. 09. 2014 9:25:53
Město Duchcov má za sebou dvě události, které je činí z hlediska pokusů o začleňování a o soužití s lidmi, které označujeme za „sociálně vyloučené“, zajímavým.

Město Duchcov má za sebou dvě události, které je činí z hlediska pokusů o začleňování a o soužití s lidmi, které označujeme za „sociálně vyloučené“, zajímavým: mnohokráte publikované napadení mladého páru členy romské komunity a na to navazující demonstrace místních i „přespolních“, a také skutečnost, že město Duchcov je jedním z míst, se kterým vládní Agentura pro sociální začleňování ukončila spolupráci a často je uvádí jako příklad města, ve kterém se její činnost nedaří. Dost důvodů k přemýšlení a k pokusu o nezaujatý pohled již také s ohledem na osud připravovaného zákona, který snad má tuto problematiku řešit a vyřešit.....

Memorandum o spolupráci s městem Duchcov a odborem pro sociální začleňování v romských lokalitách Úřadu vlády ČR byla podepsána 10. 6. 2011. Již v říjnu 2011 vypracovala Agentura (spolu s Evropským sociálním fondem ČR, Evropskou unii, Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost a Úřadem vlády ČR) stodesetistránkovou studii nazvanou „Situační analýza Duchcov“. Za vládní a evropské peníze lze pořídit cokoliv, ale ukázalo se, že toto není právě to, co zastupitelé města od spolupráce s Agenturou pro začleňování (!) právem očekávali. Dozvěděli se z této analyzy, že „sociálním vyloučením v užším smyslu slova rozumíme skutečnost, že sociální kapitál, definovaný jako souhrn aktuálních nebo potencionálních zdrojů v podobě množiny sociálních kontaktů (Bourdieu and Wacquant 1992) je u vyloučených osob strukturně odlišné povahy (Crow 2004)“, podívali se jak vypadá „modifikovaný indikátor indukované potratovosti“ a seznámili se s populačním vývojem obce, s její historií („v r. 1763 vzniká manufaktura na výrobu punčoch“), věkovou strukturou („ ročně zemře v Duchcově okolo 100 osob.... v roce 2010 naopak jen 97“), počtem a obsazeností bytů a konečně i s plánky města. Pro zastupitele města tedy jistě nikoliv neznámé skutečnosti, které se řešením problému mají jen málo společného.

Naproti tomu velmi dobře je zde zpracováno „Terénní šetření“ (pět stran), ve které jsou uvedeny rozhovory s obyvateli vyloučených lokalit a je zde uvedena řada významných skutečností („...některé rodiny tak tráví střídavě několik měsíců v České republice a několik v Anglii. Zdůvodňováno je to v takových případech snahou splnit podmínky pro pobírání dávek v obou zemích“). Doporučení a návrhy na řešení však z těchto zjištěných odvozeny nebyly.

Pokud se čtenáři prolistovali až na stranu 107, dostali se konečně ke kapitole nazvané „Možná řešení“ kde se dozvěděli toto: „v oblasti vzdělání je nutné zajistit podmínky a podpořit motivaci rodičů ze sociálně znevýhodněného prostředí... často uváděný problém se záškoláctvím žáků by měl být řešen úpravou školních řádů...vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti v celém Ústeckém kraji i v Duchcově a především pak mezi obyvateli sledovaných lokalit, je prioritní hledat možnosti v oblasti politiky zaměstnanosti.“ Tedy nic, co by poskytovalo zastupitelům nový pohled na problematiku a navrhovalo nová řešení starých problémů.

Spolupráce se však záhy začala „zadrhávat“. Cituji z jiné písemnosti vypracované rovněž Agenturou, totiž z dokumentu nazvaného „Zmapování sociální situace domácností v městských bytových domech v Duchcově, na něž byl na podzim roku 2011 vyhlášen záměr prodeje, s ohledem na možné dopady prodeje na stávající nájemníky“. Zde se tvrdí: „Měsíc po započetí spolupráce však zastupitelstvo města naznačilo, že jeho priority leží jinde, než v sociální oblasti. Na město se totiž obrátila skupina podnikatelů, která navrhla, že odkoupí šestnáct městských bytových domů ...v sociálně vyloučené lokalitě, a že domy do jednoho roku opraví. Od této chvíle se čím dál víc ukazovalo, že základní prioritou vedení města je rozvoj jižní části města bez toho, aby muselo do rozvoje cokoliv investovat, a to bez ohledu na sociální dopady na obyvatele jižní části.“ Skutečně „drsné“ čtení pro každého, kdo má co činit s rozvojem obce, města, nebo kraje. Prioritou volených orgánů skutečně je rozvoj lokality a sotva je možné jim to vyčítat...

Nechci a nemohu posuzovat složitou situaci kolem zdejší privatizace bytů, která se nakonec neuskutečnila, a ze které nakonec Agentura udělala zásadní otázku další spolupráce s městem. Snad mělo být vše včas a lépe vysvětleno. Na straně druhé, ale nelze přece pominout paměť obcí i občanů, kteří vědí, kdo devastoval a devastuje bytový fond a není možné zcela přehlížet, že existují dobří a špatní nájemníci nejen obecních bytů. Ve složité situaci, ve které se ocitlo město i neziskové organizace, Agentura ukončila činnost v Duchcově v lednu 2012 po té, co zastupitelstvo odmítlo schválit jim navržených deset (rozumných) bodů, kterými by byla celá navržená privatizace významně dotčena.

Problém je však opět v něčem jiném a je mnohem širší. Na shora uvedené zprávě nazvané „Zmapování sociální situace...“ byl totiž jako zpracovatel uveden Úřad vlády ČR, Odbor pro sociální začleňování (Agentura) a mělo by tedy být postaveno najisto, že jde o relevantní stanovisko vládního orgánu a ne o soukromé názory zpracovatele na právní řád republiky. V záměru této písemnosti je „natvrdo“ konstatováno: Zkoumané domy nemůže město prodat třetím osobám, protože očekávané dopady prodeje (zvyšování nájemného) by způsobily neproporční propad romských nájemníků pod hranici chudoby: deset: Romů oproti 0 ne – Romům (při zvýšení nájemného o 50 %, resp. 18 Romů oproti třem ne - Romům (6x vyšší dopad při zvýšení nájemného o 100%). Tím by prodej naplňoval definici nepřímé diskriminace a byl by neplatný, na základě rozporu s českým právním řádem.

Vládní (!) Agentura by si na taková kategorická tvrzení měla dát velký pozor! Pokud by zvýšení nájemného všem nájemníkům v domě bylo nepřímou diskriminací jen proto, že se některých dotkne více a některých méně, byl by patrně neplatný celý převod státního bytového fondu na obce v devadesátých letech a stejně tak i celá restituce bytových domů. Některými je naopak nezvyšování nájemného považováno za diskriminaci. Pronajímatelů...

Ze situace v Duchcově lze odvodit mnohá poučení i pro již zmíněnou snahu vlády o řešení dlouho neřešených problémů. Sociální vyloučení a jeho dopad na devastaci bytového fondu, které je realitou, nebude odstraněno tím, že se budeme tvářit, že neexistuje. Nikdo není povinen se integrovat, ale i integrovaní mají právo žít po svém bez toho, aby byli podezíráni z diskriminace. Jak to ostatně za nedlouho potvrdí i volby. Obce a jejich představitelé se vždy budou řídit přáním svých občanů přesto, že ti mohou mít na sociální politiku obce, s ohledem na již zmíněné zkušenosti, velmi diferencovaný názor. A vláda asi bude muset zřídit Agenturu, která se především bude starat (když už to má v názvu) o začleňování nezačleněných. Jeden z duchcovských zastupitelů mi řekl: „Respektujeme agenturu jako vládní orgán. Ale nemáme žádnou povinnost s ní spolupracovat...“

(Článek byl pod názvem „Agentura, která nepomůže“ publikován v LN 25. 9. 2014)

Autor: Stanislav Křeček | pátek 26.9.2014 9:25 | karma článku: 17.13 | přečteno: 916x

Další články blogera

Stanislav Křeček

Nezakazovat islám! Jen nesdílet…

Výzvy k zákazu islámu jsou zcela nesmyslné a jen zhoršují již tak složitou a málo přehlednou situaci.

15.1.2015 v 10:00 | Karma článku: 20.13 | Přečteno: 1006 | Diskuse

Stanislav Křeček

Romové 2015

Na počátku roku je vhodné zamyslet se nad problémy a otázkami na které již dlouho hledáme a nenacházíme rozumné odpovědi.

11.1.2015 v 10:55 | Karma článku: 24.45 | Přečteno: 1130 | Diskuse

Stanislav Křeček

Lumpenkavárna a spol.

Lumpenkavárna se stala sociologicko-politologickým pojmem. Nevím sice jak zrovna toto jinak bohulibé zařízení k tomu přišlo, a už vůbec nevím proč „lumpen“ (z německého Lumpen (hadry), Marx: lumpenproletariát: část proletariátu politicky zcela neschopná a nepoužitelná...), ale budiž. Podívejme se však na to blíže.

19.11.2014 v 13:05 | Karma článku: 22.52 | Přečteno: 1336 | Diskuse

Stanislav Křeček

Základní práva neřeší nerovnost

Otázka lidských práv je v poslední době v českých sdělovacích prostředcích velmi frekventovaná, neboť pokusy o její řešení se hodí k nejrůznějším příležitostem.

12.11.2014 v 9:10 | Karma článku: 13.68 | Přečteno: 463 | Diskuse

Další články z rubriky Ostatní

Martina Studzinská

O významu pořádku (nejen) pro člověka

Má se dodržovat řád? A odkud pokud? Má to vůbec smysl? Nestane se při nedodržování řádu z člověka neřád? Malá úvaha nad morčecím kotcem.

27.7.2017 v 18:23 | Karma článku: 4.51 | Přečteno: 105 | Diskuse

Renata Pospiechová

Letní vzpomínání III - Západ

V roce 1987 jsme se dočkali. Po šesti letech čekání jsme dostali devizový příslib, a to ještě po známosti, a to tak zvaně společný - čili minimum deviz, tedy peněz. A poprvé jsme směli vyjet na Západ.

27.7.2017 v 17:16 | Karma článku: 12.20 | Přečteno: 178 | Diskuse

Jana Slaninová

Slavný Jednotný Zákonistán

Bylo, nebylo. Ale spíš bylo. Lidi v tom koutě světa se měli dobře. Tak dobře, že samou rozjíveností neměli co jiného na práci než to, že každý den vymysleli nějaký ten zákon. Pro Obecné Blaho. Všem stejně měřeno.

27.7.2017 v 14:33 | Karma článku: 16.15 | Přečteno: 410 | Diskuse

David Vlk

Co to s těma ženskýma dneska je????

Oněměle jsem stál u otevřené prázdné lednice a hlavou mi prolítlo, že tenhle svět se neodvratně řítí do propasti. Kde je moje pivo????

27.7.2017 v 12:09 | Karma článku: 39.36 | Přečteno: 3972 | Diskuse

Libuse Palkova

Kdo jednou miloval, bude navždy spasený

Určitě tu krásnou písničku znáte. Ona je teda původně ve slovenštině, ale já si dovolila ji uvést, možná ne docela přesně, v češtině Na myšlence, že v lásce je spása, určitě něco bude.

27.7.2017 v 9:20 | Karma článku: 12.67 | Přečteno: 405 | Diskuse
Počet článků 171 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 1269
Autor je od dubna 2013 zástupcem Veřejného ochránce práv, dříve byl poslancem Poslanecké sněmovny PČR, advokátem a čestným předsedou Sdružení nájemníků ČR. Narodil se 20.5.1938 v Praze, pracoval jako horník, dělník, geolog, výtvarník a jiné.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.